Gaeilge (Irish)

Cuirimíd béim mór ar an Ghaeilge, go h-áirithe an teanga a labhairt. Múintear an Ghaeilge tri gníomhaíochtaí, cluichí, drámaíocht, ceol agus cúrsaí cumarsáide.

We place a huge emphasis on Irish, especially speaking the language. Irish is taught through activities, games, drama, music and conversation.

Some helpful websites include:

Take a look at the pictures below.